Groen licht voor EUTR

Na een lang proces heeft Houtverwerkingsindustrie Fransen toestemming gekregen om volgens de EUTR regulering te handelen. 

Met ingang van 3 maart 2013 is de European Timber Regulation (EUTR) in werking getreden. De belangrijkste doelstelling van de EUTR wetgeving is om illegaal gekapt hout te verbieden op de Europese markt. Dit gebeurt door het verstrekken van eisen aan transparantie in de handelsketen en het uitvoeren van risico-evaluaties over de rechtmatigheid van het op de markt gebrachte materiaal (de zogenaamde DDS-controle). Deze verordening stelt strenge eisen aan bedrijven die hout en houtproducten op de markt brengen binnen de EU.
De controlerende instantie in Nederland, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, heeft groen licht gegeven aan Houtverwerkingsindustrie Fransen inzake het uitvoeren van deze DDS-controle. Dat wil zeggen dat de firma Fransen een gedegen, transparant systeem hanteert en daardoor zekerheid kan bieden dat hun hout en houtproducten binnen Europa voldoen aan de EUTR wetgeving.
Website door Buro TARGET