Oppervlakte bos in UNECE landen groeit

In het UNECE-gebied, een organisatie waartoe liefst 55 landen behoren, is de hoeveelheid bos in de afgelopen tien jaar gegroeid. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Zuid-Amerika, Midden-Afrika en Zuid-Oost Azië waar nog steeds veel bos verdwijnt. De UNECE landen zorgen dus voor een lichtpuntje. 

UNECE staat voor United Nations Economic Commisions for Europe. Tot deze organisatie behoren veel Europese landen, de negen lidstaten van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, de Verenigde Staten, Canada en Israël. In die 55 landen ligt nu 1,89 miljard hectare bos en dat is 41.1 procent van het wereldwijde areaal. Dit terwijl het UNECE-gebied 34,8 procent van het totale aardoppervlak herbergt en 18,3 procent van de wereldbevolking. Omdat de bebossing in andere regio's afnam is het aandeel van de UNECE-regio in het totale areaal met één procentpunt toegenomen in de afgelopen tien jaar, zo meldt de voedsel- en landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties.

Tussen 2000 en nu groeide het bosareaal in het UNECE-gebied met 27,5 miljoen hecatare ofwel 1,5 procent. De groei betreft eigenlijk alle gebieden binnen de regio. Natuurlijke groei van bossen op voormalige landbouwgrond is eeb belangrijke aanjager van die groei, maar er kwam ook veel bos bij door diverse programma's en initiatiatieven. Dit zijn allemaal voorlopige bevindingen van een studie die in mei 2015 zal worden gepresenteerd en toegelicht op een bijeenkomst van bosbouwdeskundigen. Het is ook al bekendgemaakt dat de staande houtvoorraad steeds groter wordt, zowel in totale volumes als hectares. De aangroei van hout is in alle landen waar dat gemeten wordt groter dan het gekapte volume.

De voornoemde ontwikkelingen nemen niet weg dat er nog steeds op grote schaal ontbost wordt. De groei van stedelijke gebieden lijkt daar de belangrijkste oorzaak van te zijn: bos moet wijken voor bebouwing.

bron: Houtwereld
www.houtwereld.nl 

Website door Buro TARGET