Houthandel Fransen

 

Houthandel Fransen is waar de echte wortels van Houtverwerkingindustrie Fransen liggen. De familie Fransen is reeds meer dan een eeuw betrokken bij de bosbouw en houthandel. Sinds de oprichting van de Houtverwerkingsindustrie opereren beide bedrijven als zusterbedrijf.
 
Houthandel Fransen BV is een gespecialiseerd, door het bosschap erkend bosexploitatie-bedrijf dat zich uitsluitend op de groothandel richt. De houthandel koopt +/- 50.000 m3 hout op stam of geveld sortiment hout, van diverse overheden zoals staatsbosbeheer, gemeentes, landschappen en verder bij particulier en/of bosgroepen in Nederland, België en Duitsland. Het gekochte hout wordt gekapt en getransporteerd naar diverse houtverwerkende fabrieken in binnen- en buitenland.

Houthandel Fransen is aangesloten bij Algemene Vereniging Inlands Hout, de brancheorganisatie in Nederland van ondernemers die actief zijn in:
  • Bosbeheersadvisering
  • Bosonderhoud
  • Houtoogst
  • Houthandel
  • Houtverwerking (zagerijen, papier, biomassa)
De Erkenningsregeling Bosaannemers van het Bosschap (kortweg "ErBo" genoemd) is een regeling, ingesteld bij besluit van het bestuur van het Bosschap, op grond waarvan aannemers van boswerk het predicaat "erkend" kunnen verwerven als zij aan een aantal voorwaarden en verplichtingen voldoen. Denk hierbij aan de sociale structuur en de kwaliteit van het boswerk.

Contact:

Postadres
Postbus 39
5750 AA Deurne
Nederland

T. +31 (0) 493 32 60 70
F. +31 (0) 493 32 60 77

KvK nr: 17055300

Bezoekadres
Grote Bottel 7A
5753 PE Deurne
Nederland

E. info@fransen-deurne.nl
I. www.fransen-deurne.nl

Website door Buro TARGET